CCT-1668.UE

charakterystyka serwera:

 • Pojemność do 88 abonentów TDM i 118 IP ( w tym 18 systemowych IP)
 • Współpraca ze stykami S0 ISDN-BRA (2B+D), S2M ISDN-PRA (30B+D) i liniami POTS
 • Wewnętrzne porty analogowe, cyfrowe systemowe i cyfrowe S0 ISDN-BRA (2B+D)
 • Zintegrowany system nagrywania rozmów Embedded Recording (funkcja EbdREC) z max. 12 licencjonowanych kanałów nagrywania rozmów. Wymaga pamięci CompactFlash (zalecane typy pamięci CF). Do obsługi wymaga programu RecordMAN2. Pracuje z firmware v. 3.05 lub wyższym
 • Pełna funkcjonalność routera, NAT, Firewall
 • Karty VoIP (kodeki G.711, GSM) (opcja)
 • Karty GSM (1 lub 2 SIM karty) (opcja)
 • Karta LAN (opcja)
 • ACD – Automatic Call Distribution - kierowanie ruchem przychodzącym
 • protokoły TAPI - integracja z aplikacjami zewnętrznymi, np. MS Outlook
 • Telekonferencje - do 4 jednoczesnych konferencji - do 8 uczestników konferencji
 • Prezentacja numeru - CLIP na wewnętrznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK)
 • Obsługa prezentacji numeru CLIP na zewnętrznych portach cyfrowych i analogowych (FSK)
 • Praca w systemie impulsowym i tonowym
 • Billing rozmów wychodzących (numer abonenta inicjującego rozmowę, ewentualny pośrednik, gdy rozmowa była przekazana, numer, jaki wybrano na "mieście", data, godzina, koszt rozmowy, zgodnie z taryfami operatorów)
 • Pełna rejestracja rozmów przychodzących (w tym również nieodebranych i złośliwych) wraz z informacją, który abonent centrali odebrał połączenie
 • Bufor rozmów o wielkości do 30 000 zdarzeń
 • Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym
 • INVENIO - wielopoziomowe interaktywne kierowanie połączeń przychodzących - funkcjonalność IVR (interactive voice response)
 • PATHFINDER - funkcja automatycznego wyszukiwania ścieżki połączenia na podstawie numeru wybranego przez inicjatora połączenia i jego prli>ezentacji
 • Funkcja LCR (Least Cost Routing) - wybór najtańszej drogi połączeniowej
 • System DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych
 • Dostępne 99 niezależnych zapowiedzi słownych, nagrywanych przez użytkownika, których działanie może być zależne od trybu pracy centrali (np. Dzień/Noc/Weekend,/Święto itp.)