PŁYty głowne:

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ CA-10

 • Obsługa centrali z ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD lub z manipulatorów z diodami LED;
 • Możliwość podłączenia czterech niezależnych manipulatorów, możliwość podziału na cztery strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne;
 • 10 do 16 dowolnie programowalnych wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze, rozbudowa przez wejścia kolejnych manipulatorów lub ekspander), każde może pełnić jedną z 18 funkcji;
 • Obsługa dowolnych czujników w konfiguracji NO, NC, EOL oraz dwuparametrycznych z indywidualnym sabotażem wejścia;
 • 6 wyjść o programowalnym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 40 funkcji;
 • Wbudowany komunikator telefoniczny
 • Wbudowane łącze RS-232 umożliwia podłączenie drukarki (wydruk pamięci zdarzeń lub wydruk bieżący) oraz programowanie centrali z komputera;
 • Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON;
 • Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu;
 • Wewnętrzny zegar umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER;
 • Obsługa systemu niezależnymi hasłami przez 32 użytkowników (do 13 w każdej strefie) - hasła mogą mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń;
 • Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach, wyłączeniach, alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia, z numerem użytkownika obsługującego centralę;
 • Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER
 • Automatyczna kontrola poprawności pracy systemu centrali, w tym wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujnika;

 

 

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ CA-4

 • Możliwość podłączenia 3 manipulatorów sterujących, pokazujących jednocześnie stan systemu umożliwiających ukrycie centrali;
 • Sygnalizacja akustyczna w manipulatorze stanu awarii, alarmu i odliczania czasu na wejście;
 • 4 wejścia parametryczne o programowanym przeznaczeniu;
 • 2 niezależne wyjścia alarmowe o programowanym czasie działania;
 • 2 hasła główne (od 4 do 6 cyfr) przeznaczone do podstawowej obsługi centrali (np. włączanie i wyłączanie dozorowania, programowanie haseł, blokowanie linii);
 • 1 hasło pozwalające włączyć dozorowanie z jednoczesnym zablokowaniem zaprogramowanych wejść;
 • 1 hasło jednokrotne, pozwalające na jednorazowe załączenie lub wyłączenie systemu;
 • Dodatkowe hasło serwisowe umożliwiające dostęp do funkcji programujących podstawowe parametry centrali;
 • Rozbudowana kontrola poprawnego działania systemu: testowanie stanu wszystkich bezpieczników, testowanie stanu przewodów podłączających sygnalizatory, testowanie stanu naładowania akumulatora i obecności zasilania sieciowego;
 • Zasilacz o regulowanym napięciu, umożliwiający dopasowanie zasilania do różnych typów akumulatorów;
 • Możliwość włączenia dozorowania z wyłączonymi syrenami (alarm sygnalizowany jest sygnalizatorami w manipulatorach);
 • Alarm "PANIC";
 • Pamięć ostatnich 7 alarmów;
 • Pamięć stanu, w jakim była centrala przed wyłączeniem zasilania sieciowego i akumulatora;