Moduł zasilacza buforoweo PSR

PSR przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). - pozwala na niezależne zasilanie dwóch grup odbiorników poprzez zabezpieczone wyjścia 1 (1A max.) oraz 2 (0,3A max.), - dedykowany do zasilania modułów MGSM xxx ( np. MGSM 3.0E), - zasilanie elementów systemów alarmowych, kontroli dostępu itp Moduł PSR/PSR-RF powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +45°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami: – zasięg sterownika radiowego (tłumienie ścian pomieszczenia: drewno/gips- o 5%-20%, cegła/ ceramika: o 20%-50%, beton/żelbeton: o 50%-80%, metal/stal: o 100%) – dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania ~230V/AC – dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu, – zachowanie bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230V/AC - budynków, nadajników radiowych, itp.). PSR/PSR-RF przeznaczony jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora , posiadającego odpowiednie ( wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przyłączania ( ingerencji) w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Przed przystąpieniem do instalacji, należy sporządzić bilans obciążenia zasilacza. W czasie normalnej eksploatacji suma prądów pobieranych przez odbiorniki nie może przekroczyć I1, I2 oraz prąd ładowania akumulatora nie może przekroczyć IAKU. Ponieważ zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciągłej nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego należy zapewnić właściwą ochronę przeciążeniową w obwodzie zasilającym. Należy także poinformować użytkownika o sposobie odłączenia zasilacza od napięcia sieciowego (najczęściej poprzez wydzielenie i oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna być wykonana według obowiązujących norm i przepisów.

 

 

Syntezer VSR-2

Syntezer VSR-2 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z modułami MGSM 4.0 MGSM 4.0-PS, MGSM 5.0.Pozwala na zapamiętanie szesnastu komunikatów słownych o czasie trwania: komunikaty od 0 do 7 po szesnaście sekund każdy a komunikaty od 8 do F po osiem sekund każdy. Komunikaty te wykorzystywane są przez moduł GSM podczas realizacji telefonicznego powiadamiania o alarmie, sabotażu(wyzwolenia wejścia). Syntezer posiada unikalne funkcje: sumowania kilku komunikatów w jedną treść (maksymalnie pięciu z poleceniem ‘m’ włącznie) oraz możliwość podsłuchu obiektu poprzez wejście AUDIO-IN. W trybie sumowania komunikatów będą one odtwarzane w kolejności wpisu w zakładce VSR (program PARTNER GSM). Wpisanie polecenia podsłuchu (m) przerywa sumowanie i przełącza się na sygnał z modułu audio.Syntezer VSR-2 współpracuje tak ze z modułami serii MGSM 2.0/3.0 oraz urządzeniami firmy „SATEL” (ze złączem syntezera mowy SM2). Trzy wejścia I1, I2, I3 pozwalają na odtworzenie trzech różnych komunikatów w zależności od zaadresowanego wejścia lub sumowania komunikatów (od 0 do 4) co pozwala na stworzenie kilku kombinacji komunikatów powiadomienia.

 

 

Moduł Mgsm N 2.0

Moduł MGSM N 2,0 GSM służy do sygnalizowania różnych zdarzeń za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urządzenie, powiadomienie GSM może wysyłać 4 różne komunikaty. Za pomocą modułu możliwe jest sterowanie dwoma wyjściami poprzez przesłanie odpowiednich SMS–ów. Funkcje tą można wykorzystać do zdalnego załączania niektórych urządzeń w domu np. systemu alarmowego, oświetlenia itp. Moduł ten doskonale nadaje się do sygnalizowania włamania, napadu, pożaru ulatniającego się gazu lub innej usterki technicznej. Urządzenie może pracować niezależnie lub w połączeniu z centralą alarmową wszędzie tam, gdzie brak jest standardowej linii telefonicznej albo istnieje ryzyko jej odcięcia przez włamywaczy.