Centrala PCR6 i PCR6-RF

Centrala PCR6 i PCR6-RF powiadomienie GSM jest nowoczesną mikroprocesorowa konstrukcją, w której połączono profesjonalne rozwiązania z szybka i prostą konfiguracja oraz łatwą obsługą. Przeznaczona jest dla małych systemów alarmowych, instalowanych w mieszkaniach, domkach jednorodzinnych, sklepach,biurach i warsztatach. Centrala współpracuje z wszystkimi typami czujek (NC) i urządzeń sygnalizacji alarmu 12V/DC (sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne, moduły GSM). Centrala PCR wyposażona jest w cztery wejścia do podłączenia czujek NC, w tym I1 jako opóźnione a I2 (funkcja) opóźnione wewnętrznie z regulowanym czasem opóźnienia alarmu oraz jedno wejście do kontroli czuwania centrali ARM (sterowanie impulsowe – styk monostabilny np. wyjście czasowe 5s, przycisk dzwonkowy lub sterowanie zmianą stanu – styk bistabilny np. przełącznik, stacyjka). Jedno wejście czuwające 24h TAMP do podłączenia obwodu antysabotażowego sygnalizatorów lub przycisku antynapadowego. Konfiguracja pracy wejść 2EOL/NC (1,1kΩ/2,2kΩ) z sygnalizacją sabotażu lub NC sygnalizacja naruszonego wejścia po czasie na wyjście z możliwością zdalnego zablokowania wejścia (PCR-RF).Automatyczne blokowanie po trzech alarmach wejść I1-I4 w czuwaniu (ograniczenie alarmów w przypadku uszkodzenia czujki). Trzy wyjścia do podłączenia sygnalizatorów: O1, O2 – regulowany czas alarmu, O3- alarm do skasowania lub wyłączenia czuwania niezależne zabezpieczenie przeciwzwarciowe z kontrolą bezpieczników: O1, O2, AUX kontrola obecności podłączenia sygnalizatora (obciążenia) dla wyjścia O1 ( 2,2kΩ). Optyczna sygnalizacja stanu wyjść O1-O3.Centrala posiada również trzy wyjścia OC sygnalizacji stanu centrali O4- stan zasilania AC lub czas na wyj./wej. O5- stan awarii, O6- stan czuwania centrali. Wyjście zasilania AUX słóży do zasilania czujek oraz inych urządzeń. Do konfiguracji Centrali słóżą: - potencjometry P1-P4: czasy dla wejść I1, I2 oraz wyjść O1, O2 - przełącznik SW1: tryb i funkcje wejść oraz alternatywne funkcje wyjść: - procedura programowania (przycisk PR): programowanie pilotów (PCR-RF) oraz funkcje dodatkowe Sterowanie centralą może odbywać się na dwa sposoby : - zdalnie poprzez piloty radiowe (PCR6-RF): załącz/wyłącz czuwanie, kasowanie alarmu, blokowanie naruszonych wejść (kodowana transmisja, odbiornik superheterodynowy) - zdalnie poprzez wejście ARM (PCR6-RFR, PCR6): załącz/wyłącz czuwanie, kasowanie alarmu (programowany tryb sterowania: impulsem (monostabilne) lub zmianą stanu wejścia (bistabilne).

 

 

MGSM-5.0 MODUŁ POWIADOMIENIA i STEROWANIA GSM Z SYMULACJĄ LINII TELEFONICZNEJ (PSTN)

Nowoczesny nadajnik GSM z dwukierunkową transmisją danych - powiadomienie GSM. Moduł posiada wyjście RING-TIP, symulacji linii telefonicznej PSTN. Dedykowany jest do zastosowań w systemach SSWiN, KD przesyłania informacji teletechnicznych oraz M2M.Innowacyjne rozwiązania w module MGSM 5.0-PS pozwalaja na przesyłanie dowolnego komunikatu SMS, VOICE, SMS+VOICE z poszczególnych wejść modułu. Sterowanie wyjściami modułu może odbywac się poprzez SMS ( o dowolnej treści), DTMF (w trybie połączenia głosowego) i/lub CLIP z uprawnionych numerów telefonów. Ponadto cztery funckje logiczne pomiędzy I/O , O/O oraz zdarzenia w systemie pozwalają na tworzenie warunkowego sterowania w zależności od stanu systemu. MGSM 5.0 w komplecie z VSR-2 dodatkowo posiada menu głosowe (”follow me”), które ułatwia nawigacje i korzystnie z funkcji modułu (potwierdzanie sterowania, sygnalizacja stanu, awarii). Moduł MGSM 5.0/ MGSM 5.0-PS powinien być montowany w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu -10°C do +45°C. Przy wybieraniu miejsca montażu należy kierować się następującymi kryteriami: - zasięg sieci GSM (operatora karty SIM wykorzystywanego do modułu), dostępność i odległość od źródeł sygnałów alarmowych/wyzwalających (np. centrali alarmowej), dostępność lub możliwość montażu w najbliższym sąsiedztwie źródła zasilania moduł MGSM 5.0 wymaga zasilania napięciem DC stabilizowanym z zakresu: 10V-14V/1A (min), zalecane jest wykorzystywanie zasilaczy buforowych 13,8Vdc (np. dedykowanego PSR lub PSR-RF), moduł MGSM 5.0-PS wymaga zasilania napięciem AC z zakresu: 17V-20V/30VA (min), zalecane jest wykorzystywanie dedykowanych obudów O-R2, O-R3, O-RH lub napięciem DC z zakresu 20V-30V/1A min (np. zasilacze 24V DC) - dostępność pomieszczenia dla osób trzecich i prób sabotażu, - zachowaniem bezpiecznej odległości od źródeł ewentualnych zakłóceń (np. magistrale zasilania 230Vac - budynków, nadajników radiowych, itp.).